The Pointe Steakhouse

The Pointe

The Pointe is now open Thursdays through Saturdays.

Hours

Thursday through Saturday: 5pm to 10pm